QuickThoughts™, den første app til spørgeundersøgelser

Del din mening på din tablet eller din smartphone med QuickThoughts app... og optjen præmier, du elsker

QuickThoughts Brugsvilkår

Ikrafttræden: 25/8/2014
Sidst opdateret: 25/8/2014

Disse Brugsvilkår (disse "Vilkår") angiver de vilkår, som gælder for din brug af og interaktion med QuickThoughts applikation ("Applikation"), som ejes af Survey Sampling International, LLC ("SSI"). Applikationen giver dig adgang til SSI-tjenester som f.eks. muligheden for at deltage i et/flere undersøgelsespanel(er); deltage i undersøgelser; modtage belønninger, tilskyndelser, og/eller lodtrækninger eller deltagelse i markedsføringskampagner for gennemførelse af undersøgelser og indløse og modtage belønninger, incitamenter og gevinster (kollektivt "Tjenester").

Registrering hos, brug af og adgang til Applikationen og Tjenesterne er betinget af din accept af disse Vilkår og Applikationens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Bemærk, at hvis du går ind på en SSI-hjemmeside gennem Applikationen, kan denne hjemmeside have sin egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sine egne brugsvilkår eller vilkår og betingelser. Læs sådanne politikker omhyggeligt.

1. Tjenester.

Applikationen og Tjenesterne er udelukkende til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Du må kun anvende Applikationen og Tjenesterne, når og som de foreligger.

Du skal registrere dig på Applikationen, hvilket betyder, at du skal afgive personlige, identificerbare oplysninger ("PII") til SSI. Læs Applikationens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du ønsker flere oplysninger om SSI's fortrolighedsprocedurer. SSI vil enten udstede eller lade dig oprette et brugernavn og en adgangskode i forbindelse med Applikationen. Du er ansvarlig for sikkerheden af dit brugernavn og din adgangskode, og du vil hæfte for og være ansvarlig for brug eller misbrug af Applikationen og/eller Tjenesterne af enhver person eller part, som du oplyser eller giver dit brugernavn og din adgangskode til.

Du får adgang til visse intellektuelle ejendomme, indhold og materiale, som ejes eller licenseres af SSI eller SSI's kunder ("Indhold"). Indholdet tilhører og vil ene og alene forblive ejeren af Indholdets ejendom. Du har begrænset adgangsret til at gennemse Indhold udelukkende i forbindelse med din brug af Applikationen og Tjenesterne. Medmindre det er angivet heri, har du ikke og vil ikke få eller modtage nogen rettigheder, adkomst og/eller interesser til eller i noget Indhold. Du lover at beskytte Indholdets fortrolighed og hemmeligholdelse og indvilliger i ikke at sælge, modificere, kopiere, reproducere, skabe afledte værker af, genudgive, udstille, transmittere, distribuere, foretage reverse engineering, dekompilere, anvende (undtagen som anført i disse Vilkår) eller på anden måde udnytte Indhold uden ejerens forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke. Indhold kan være beskyttet af lovgivning om ophavsret eller varemærker, og du skal overholde alle varsler, oplysninger eller begrænsninger om ophavsret og varemærker til alt Indhold, som tilgås gennem Applikationen.

SSI forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn at opkræve gebyrer eller modificere gebyrer for brug af Applikationen og/eller for benyttelse af Tjenesterne. SSI forbeholder sig desuden til enhver tid retten til efter eget skøn at modificere og/eller stoppe Applikationen og/eller Tjenesterne, enten helt eller delvist, med eller uden varsel.

2. Uautoriserede handlinger.

Du indvilliger i ikke at: (i) indlade dig på nogen kriminelle handlinger; (ii) pille ved Applikationen, Tjenesterne og/eller nogen tilknyttet hjemmeside(r) på nogen måde; (iii) deltage i uautoriseret brug og/eller videregivelse af Indhold; (iv) åbne, anvende eller have mere end én (1) konto til Applikationen; (v) indlade dig på nogen svigagtig aktivitet i forbindelse med Applikationen og/eller Tjenesterne, inklusive og uden begrænsning, haste igennem undersøgelser, tage den samme undersøgelse mere end en gang, skjule eller forfalske din identitet, indsende falske eller urigtige undersøgelsesdata, indløse eller forsøge at indløse belønninger, gevinster og/eller tilskyndelser vha. falske eller svigagtige midler samt foretage ændringer af undersøgelser; (vi) sende eller transmittere nogen virusser, korrupte data eller nogen anden skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller oplysning, inklusive og uden begrænsning, spyware; (vii) indsamle nogen personligt identificerbare oplysninger fra eller om nogen anden bruger af Applikationen og/eller Tjenesterne; (viii) anvende automatiske midler, inklusive spiders, robotter, crawlere, data mining værktøj eller lignende til at downloade data fra Applikationen og/eller Tjenesterne; (ix) sende uopfordrede e-mails, inklusive og uden begrænsning, e-mails af kommerciel eller markedsføringsmæssig karakter; (x) opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til Applikationen, Tjenesterne og/eller systemerne, koden og/eller servere, som understøtter Applikationen og Tjenesterne; (xi) indsende, opslå eller transmittere noget ulovligt, bagvaskende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, usømmeligt, uanstændigt, seksuelt orienteret, chikanerende, truende, ophidsende, urigtigt, misvisende eller svigagtigt indhold eller materiale; (xii) oprette noget link til eller fra Applikationen, Tjenesterne og/eller noget forbundet websted; (xiii) ændre Applikationens, Tjenesternes og/eller nogen tilknyttet hjemmesides udseende; eller (xiv) opmuntre eller råde nogen person, inklusive og uden begrænsning, nogen SSI ansat til at begå nogen handling, som er forbudt under disse vilkår.

Du anerkender og accepterer, at SSI fuldt ud vil samarbejde i forbindelse med alle juridiske anmodninger (f.eks. retskendelser eller stævninger).

3. Brugerindhold.

Du må indsende, uploade eller transmittere indhold eller materiale, herunder, men ikke begrænset til, fotos, videoer, og/eller ethvert andet lignende eller relateret indhold eller materiale ("Brugerindhold"). Hvis du indsender Brugerindhold i forbindelse med Applikationen og/eller Tjenesterne, kan Brugerindholdet blive offentligt tilgængeligt og kan blive delt med tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, SSI's kunder, kunder af SSI's kunder og tredjepartsudbydere. Brugerindhold må kun inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til den person, som indsender Brugerindholdet, og må ikke indeholde ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet indhold eller nogen tredjeparts materiale. Brugerindhold må ikke inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til andre end brugeren.

Du giver SSI og dets moderselskab, datterselskab og tilknyttede selskaber (kollektivt "SSI") evig, ikke-eksklusiv, verdensomfattende, afgiftsfri rettighed og licens, som kan overføres og underlicenseres til at anvende, kopiere, transmittere, tage uddrag af, offentliggøre, omdele, udstille offentligt, opføre offentligt, skabe afledte værker af, indføre i register, gemme, mærke, kryptere, modificere og tilpasse (herunder og uden begrænsning, retten til at tilpasse til streaming, downloading, videresendelse, mobil, digitalisering, miniaturebillede, scanning eller anden teknologi) i ethvert format eller medie, kendt på nuværende tidspunkt eller som udvikles senere, alt Brugerindhold, inklusive alt Brugerindhold opslået, indsendt eller uploadet til Applikationen og/eller Tjenesterne gennem en tredjepart.

Du alene er ansvarlig for Brugerindholdet. SSI gennemgår ikke og kan ikke gennemgå alt Brugerindhold, og SSI er ikke ansvarlig for Brugerindholdet. SSI forbeholder sig retten til at slette, flytte eller redigere Brugerindhold, som efter SSI's eget skøn, anses for at: (i) krænke disse Vilkår, (ii) krænke love om ophavsret eller varemærker eller (iii) være krænkende, æreskrænkende, obskønt eller på anden måde uacceptabelt.

4. Belønnings- og incitamentsprogrammer

Du har mulighed for at modtage belønninger, incitamenter og/eller deltagelse i lodtrækninger i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Oplysninger om belønninger og incitamenter kan eventuelt findes på QuickThoughts dashboard, i starten eller slutningen af en undersøgelse, i invitationer til undersøgelser, som du modtager i forbindelse med Tjenesterne, eller de kan være beskrevet i de nyhedsbreve, som uddeles eller udsendes af SSI.

5. Skadesløsholdelse.

Du indvilliger i at dække, forsvare og holde SSI og dets moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber samt SSI's og deres respektive medlemmer, ledere, aktionærer, direktører, embedsmænd, ansatte og repræsentanter skadesløse fra og mod alle krav, erstatningskrav, tab, domsafsigelser, prisbelønninger, bøder, straffe og omkostninger og/eller udgifter af enhver slags, inklusive og uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og retsomkostninger, som opstår som følge af, er resultat af eller forårsaget af, enten direkte eller indirekte: (i) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; og/eller (ii) din brug og/eller deltagelse i eller med Applikationen og/eller Tjenesterne.

6. Ansvarsfraskrivelse; Ansvarsbegrænsning; Hævdelse af fordringer.

APPLIKATIONEN OG TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET, OVERTRÆDELSE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SSI GARANTERER IKKE, AT APPLIKATIONEN OG/ELLER TJENESTERNE IKKE AFBRYDES ELLER ER FEJLFRIE, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, AT SYSTEMERNE ELLER SERVERNE, SOM STØTTER APPLIKATIONEN OG TJENESTERNE, VIL BLIVE RETTET ELLER ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE FILER ELLER ELEMENTER. SSI GIVER IKKE ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNETTET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SOM BRYDER IND I, INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER FORHINDRER ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL ELLER BRUG AF APPLIKATIONEN OG/ELLER TJENESTERNE. DU ACCEPTERER HERMED, AT DU ANVENDER APPLIKATIONEN OG TJENESTERNE PÅ EGEN RISIKO.

UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT SSI IKKE PÅ NOGEN MÅDE ER ERSTATNINGSPLIGTIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER OG/ELLER STRAFBARE ERSTATNINGSSKADER AF NOGEN SOM HELST GRUND ELLER ÅRSAG, UANSET OM SSI ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN EKSISTERE.

ETHVERT KRAV ELLER RETSHANDLING, SOM OPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF APPLIKATIONEN, TJENESTERNE OG/ELLER DISSE VILKÅR, SKAL ANFØRES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER ET SÅDANT KRAV ELLER RETSHANDLING OPSTOD.

7. Links til tredjeparter.

SSI kan give mulighed for at forbinde til websteder, som håndteres og drives af tredjeparter. SSI støtter ikke og er ikke ansvarlig for: (i) tredjeparters websteder, inklusive og uden begrænsning, politikker og praksis; eller (ii) produkter, tjenester, undersøgelser eller muligheder, som er tilgængelige gennem et websted, som opretholdes af en tredjepart. Gennemgå alle politikker og anvendelsesvilkår omhyggeligt.

8. Gældende lov.

Disse Vilkår og din brug af Applikationen og/eller Tjenesterne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Connecticut, USA, uden hensyn til nogen principper om lovvalg (hverken i Connecticut eller nogen anden retskreds), som giver mulighed for at anvende lovgivningen i en anden retskreds. Alle fordringer eller stridsmål, som opstår i forbindelse med disse Vilkår, Applikationen og/eller Tjenesterne er underlagt den eksklusive myndighed i staten eller Forbundsdomstolene beliggende i Fairfield County i Connecticut, USA.

9. Opsigelse af dit medlemsskab.

Begge parter kan opsige dit medlemsskab, med eller uden grund, af en hvilken som helst årsag eller uden årsag og uden noget erstatningsansvar for sådan opsigelse.

Udover alle andre tilgængelige midler kan SSI uden varsel, suspendere og/eller opsige dit medlemsskab, hvis du bryder eller krænker disse Vilkår. Du accepterer hermed, at suspenderingen af dit medlemsskab ikke vil begrænse eller indskrænke SSI's muligheder for at tage nogen yderligere skridt, herunder og uden begrænsning, opsigelse af dit medlemsskab. Hvis SSI opsiger dit medlemsskab, fordi du bryder eller krænker disse Vilkår: (i) fortaber du alle rettigheder, adkomster og andele i og/eller til alle uindløste belønninger, tilskyndelser og/eller gevinster, med virkning fra opsigelsen; (ii) dit medlemsskab vil øjeblikkeligt blive opsagt; (iii) din adgang til Applikationen og Tjenesterne vil øjeblikkeligt ophøre og (iv) du vil ikke få lov til at deltage i undersøgelser tilbudt gennem Tjenesterne.

Udover alle andre rettigheder og midler, der tilkommer SSI, forbeholder SSI sig retten til at deaktivere dit medlemsskab, hvis: (a) du ikke forbliver Aktiv (som defineret heri); (b) SSI modtager en returnering eller meddelelse om leveringsfejl vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto; eller (c) SSI modtager en svarmeddelelse "postkasse fyldt" tre (3) gange vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto. I forbindelse med formålet af disse Vilkår betyder "Aktiv" at, du: (i) deltager i en undersøgelse mindst en gang hver tolvte (12) måned, eller (ii) opdaterer dine profiloplysninger mindst en gang hver tolvte (12) måned.

I tilfælde af deaktivering, opsigelse fra din side eller opsigelse fra SSI's side (af andre årsager end dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår) vil SSI holde uindløste belønninger, incitamenter og/eller gevinster aktive og tilgængelige for dig til indløsning i en periode på tredive (30) dage efter deaktiveringen.

Opsigelse eller deaktivering af dit medlemsskab sletter eller fjerner ikke Applikationen.

10. Ændringer i disse Vilkår.

SSI forbeholder sig hermed retten til, udelukkende efter eget skøn, at foretage ændringer i disse Vilkår. SSI opfordrer dig til løbende at gennemgå disse Vilkår. SSI vil indhente dit samtykke forud for ændringer, der er af en sådan karakter, at samtykke er nødvendigt eller påkrævet. Vedrørende ændringer, som ikke kræver samtykke, vil din fortsatte brug af, medlemsskab i eller hos, eller deltagelse i en undersøgelse(r) i forbindelse med Applikationen og/eller Tjenesterne udgøre din accept af ændringen af disse Vilkår.

11. Diverse Vilkår.

Overskrifterne i disse Vilkår er kun til orientering og har ingen indvirkning på fortolkningen og/eller anvendelsen af disse Vilkår. SSI's undladelse af at håndhæve et brud på disse Vilkår fra din side, ophæver eller befrier dig ikke fra et sådant brud og vil ikke ophæve, befri eller forhindre SSI i at håndhæve noget efterfølgende brud. Disse Vilkår, enhver politik eller politikker, som er henvist til eller integreret heri og de specifikke varsler, vilkår og krav, som er indeholdt eller anført på ethvert website forbundet med Applikationen og Tjenesterne, udgør hele aftalen mellem dig og SSI og ophæver og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler og vilkår, enten mundtlige eller skriftlige. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår erklæres ugyldig af en domstol eller kompetent myndighed, er parterne alligevel enige om, at domstolen skal forsøge at lade parternes intentioner, som afspejlet i bestemmelsen, gælde, og de andre bestemmelser i disse Vilkår er og vil forblive fuldt gældende og effektive. Alle meddelelser til SSI kan sendes til: privacy@surveysampling.com eller til Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA, Attn: Legal Department.